RiB vzw: Privacy

U bent hier

 > Home  > Wie zijn we  > Privacy

Zoeken in website

De privacy bij het gebruik van deze website

 • De privacy van de bezoekers van de RiB vzw website is van zeer groot belang.
 • Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de patiŽnt of de bezoeker van deze gezondheidszorgsite, inclusief hun identiteit, wordt gerespecteerd.
 • Daarom is deze website conform aan alle wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de privacy, van de bezoekers volgens de Belgische wetgeving.
 • In het bijzonder wordt aangehaald de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.  Informatie hierover kan men steeds vinden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Van de gewone surfer worden geen namen en/of adresgegevens bijgehouden!
 • RiB vzw verzamelt geen gegevens. Enkel in een aantal bijzondere gevallen worden beperkte gegevens van haar gebruikers tijdelijk bewaard voor de volgende doeleinden:
 • Elke gebruiker waarvan RiB vzw over de persoonlijke gegevens beschikt kan op eenvoudige aanvraag zijn gegevens opvragen of laten wijzigen.  Hij/zij richt de aanvraag tot RiB vzw, Sint-Servaasstraat 2 te 3212 Pellenberg.  In zijn/haar aanvraag worden toegevoegd: een bewijs van identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met melding van zijn/haar persoonsgegevens, alsook de gewijzigde gegevens indien er onvolledige of incorrecte gegevens vermeld zouden zijn. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.
 • De vereniging RiB vzw zal NOOIT persoonsgegevens doorgegeven en/of verkopen aan derden (met uitzondering van de hogervemelde situaties vermeld onder punt 5.)
 • Voor het beheer van de website en statistisch onderzoek, worden gegevens zoals bezochte pagina, browser type, resolutie en land geteld.
 • Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.fgov.be)

Cookies

 • Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw PC worden bewaard. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door de configuratie van uw computer te wijzigen: zie voor meer informatie bij de help-functie van uw browser.
 • Het gebruik van 'cookies' wordt tot een minimum herleid en dient enkel voor administratieve doeleinden zoals bijvoorbeeld "de laatst bezochte pagina" van de RiB vzw website bijhouden.
 • Er worden directe cookies geplaatst met zowel een permanente als een. tijdelijke karakter.
 • Lees er meer over bij o.a.

 Naar Top  [ Top ]

 

 

[Home] [Reumalinks] [Boeken] [Agenda] [Aanmelden] [Job-aanbiedingen] [Zoeken]

Voor meer informatie, opmerkingen of suggesties:

URL: http://www.rib.be

E-mail naar RIB

Links en Agenda van

Copyright © en Webrealisatie: RiB vzw

VVB vzw, VRL vzw en CIB-liga vzw

Sint-Servaasstraat 2, 3212 Pellenberg, BelgiŽ

Datum wijziging: woensdag 1 mei 2013 

Alle rechten voorbehouden
[ Privacy ]  [ Disclaimer ] [ Colofon ] [ Adverteren ]

 

ReumaLinks en ReumaKalender zijn producten van RiB vzw

minister